TƏLİMLƏR

  • Alfred Adlerin Fərdiyyat psixologiyası

    FƏRDIYYƏT PSIXOLGIYASININ ƏSAS MÜDDƏALARI: 1. Fərdin bir tam kimi: Insanın bütöv bir orqanizm olması haqqında fikirlər Adler psixologiyasının əsas müddəasını təşkil edir. Latınca “individium” – bölünməz mənasını verdiyi üçün Adler də öz nəzəriyyəsini ...

  • 0 2014-07-15 21:07:29
  • 0 2014-07-15 21:08:42

SON ƏLAVƏLƏR